Bossche boilies

Beste Karpervissers

0ndanks de constante zorg en aandacht die Bossche Boilies aan de samenstelling van deze web site besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of onjuist is.

De informatie op Bossche Boilies.nl wordt van tijd tot tijd aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bossche Boilies.

Bossche Boilies kan er niet voor instaan dat de informatie op deze web site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bossche Boilies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Bossche Boilies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze web site verkregen is.

 

Voor het gebruik van informatie en of afbeeldingen of voor opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen dmv onderstaande mogelijkheden

 

Mvg,

 

Mark Verhagen

 

Tel: 06 -25121814

 

Info@bosscheboilies.nl